CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI HÌNH THỨC QUẢNG CÁO THÔNG QUA HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP HẾT HIỆU LỰC TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 21 THÔNG TƯ SỐ 09/2015/TT-BYT

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai.

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ thủ tục pháp lý: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và viết biên nhận (phiếu hẹn) và thu phí thẩm xét hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đủ thủ tục hoặc không hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn đương sự chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả cho đương sự (theo phiếu hẹn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

– Sáng           : Từ 07h00’ đến 11h30’.

– Chiều                   : Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục ATVSTP, Số 59, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này 09/2015/TT-BYT;

– Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

– Mẫu nhãn chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:Giấy Xác nhận

h) Phí, lệ phí:

– Phí thẩm xét hồ :         1.000.000đ 1 lần/1 sản phẩm

– Lệ phí cấp giấy: 150.000đ/ 1 lần cấp/ 1 sản phẩm.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo (phụ lục 04)

j) Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

– Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;

– Luật An toàn thực phẩm;

– Nghị định số 38/ 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

– Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ Y tế về quy định xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

– Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATVSTP.

 Tải mẫu biểu tại đây

Related posts

Leave a Comment