Giám sát mẫu huyện Xuân Lộc

Giám sát mẫu huyện Xuân Lộc

Thực hiện công tác giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm theo định kỳ đối với nguồn thực phẩm trong nước trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 7 năm 2015, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmtỉnh Đồng Nai đã lấy 29 mẫu thực phẩm ngẫu nhiên được gửi Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm đo lường kỹ thuật 3 để xét nghiệm, một số mẫu được Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm test nhanh. Kết quả giám sát như…

Read More