Quy định về khám sức khỏe cho công nhân sản xuất thực phẩm

Quy định về khám sức khỏe cho công nhân sản xuất thực phẩm

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Elovi Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc khám sức khỏe đối với người lao động trực tiếp tham gia quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. Công ty CP Elovi Việt Nam sản xuất thực phẩm sữa tươi đóng hộp. Trước đây, Công ty thực hiện khám sức khỏe cho công nhân theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế, trong đó có quy định Danh mục…

Read More

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ————————————————-   Điều 1. Sửa đổi phần I; điểm c mục 1, mục 2 phần III; phần IV Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11…

Read More

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019

Căn cứ kế hoạch ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa Ban hành Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 7/12/2018 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019 đang đến gần, thời gian nghỉ Tết thường kéo dài, đồng thời sau Tết Nguyên đán là mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả nước, nhiều lễ hội kéo dài…

Read More

Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox

Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox

Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 1148/QĐ-ATTP ngày 29/11/2018 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Mat Xi S.G. Địa chỉ công ty: Số J29 đường Võ Thị Sáu, KP7, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Nội dung Quyết định: 1148Q )

Read More

Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể

Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ Y TẾ Số:            /SYT-ATTP V/v Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đồng Nai, ngày        tháng       năm  2017   Kính gửi: Ban Giám đốc các doanh nghiệp.   Thực hiện công văn số 9064/UBND-CNN của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/9/2017 về việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao…

Read More

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung thu 2017

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung thu 2017

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Nguy cơ các loại sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm giả, nhái và sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trên thị trường trong dịp này là rất cao. Thực hiện công văn số 4120/ATTP-NĐ ngày 29/8/2017 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017, Chi…

Read More

Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ngày 31/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 1246/QĐ-BYT  về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Download văn bản tại đây

Read More