Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox

Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 1148/QĐ-ATTP ngày 29/11/2018 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Mat Xi S.G. Địa chỉ công ty: Số J29 đường Võ Thị Sáu, KP7, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Nội dung Quyết định: 1148Q )

Read More

Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ Y TẾ Số:            /SYT-ATTP V/v Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đồng Nai, ngày        tháng       năm  2017   Kính gửi: Ban Giám đốc các doanh nghiệp.   Thực hiện công văn số 9064/UBND-CNN của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/9/2017 về việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao…

Read More

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung thu 2017

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Nguy cơ các loại sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm giả, nhái và sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trên thị trường trong dịp này là rất cao. Thực hiện công văn số 4120/ATTP-NĐ ngày 29/8/2017 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017, Chi…

Read More

Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ngày 31/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 1246/QĐ-BYT  về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Download văn bản tại đây

Read More

Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động Thánh Hành động vì ATTP 2017

  Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm – Kế hoạch Tổ chức “Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai” năm 2017 Download file kế hoạch tại đây Down load Phụ lục truyền thông

Read More

PHỤ LỤC TRUYỀN THÔNG

PHỤ LỤC 1 Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 (Kèm theo Kế hoạch số  1101 /KH-BCĐBĐVSATTP ngày 24 tháng  3 năm 2016)   CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2016: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”     Rau, thịt là thực phẩm chủ lực và phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Tuy nhiên thực phẩm rau, thịt cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cao…

Read More

PHỤ LỤC THANH TRA

PHỤ LỤC 2 Hướng dẫn chi tiết triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 (Kèm theo Kế hoạch số: 1101/KH-BCĐ ngày 24/ 3/2016)   Căn cứ Kế hoạch số 214/KH-BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016; Căn cứ chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016, Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP…

Read More