Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ngày 31/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 1246/QĐ-BYT  về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Download văn bản tại đây

Related posts

Leave a Comment