Lãnh đạo chi cục

Lãnh đạo Chi cục ATVSTP

 

 

Gắn hình

 

 

Bs CKI. Nguyễn Văn Hữu

Chi cục trưởng

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  về việc chỉ đạo, quản lý các hoạt động và công tác  của Chi cục ATVSTP và trực  tiếp phụ trách các công việc sau:

+ Phụ trách Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phụ trách Phòng Thanh tra

+ Phụ trách Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm

 

 

 

 

 

Ks. Hồ Thị Na

Phó Chi cục trưởng

 

Giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện các nội dung và lĩnh vực sau:

+ Phụ trách phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm;

+ Giải quyết một số công việc khác khi Chi cục trưởng yêu cầu hoặc đi vắng.