Phòng TTTT & QL Ngộ Độc Thực Phẩm

Chức năng, nhiệm vụ của phòng thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Chi cục trong công tác thông tin truyền thông, giáo dục và xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng; Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, điều tra, xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ

– Công tác kiểm tra hướng dẫn về An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

– Thực hiện xây dựng và duy trì mô hình điểm bếp ăn tập thể, mô hình phường xã điểm về thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh.

– Công tác điều tra, xử lý số liệu, báo cáo khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

– Công tác thông tin truyền thông (viết bài tuyên truyền, làm bảng tin, facebook…), cảnh báo nguy cơ về ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và các văn bản khác liên quan đến chuyên môn.

– Công tác giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

– Xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác chương trình mục tiêu quốc gia về ATVSTP định kỳ và đột xuất.