PHỤ LỤC: THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP) NĂM 2017

phụ lục này bao gồm cả các doanh nghiệp Chi cục ATVSTP tỉnh

 đã điều chỉnh giảm do sự chồng chéo với các đơn vị cấp tỉnh.

Đề nghị các địa phương rà soát kỹ để tránh sự chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Tải Phụ lục tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *