Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết trung thu 2017

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Nguy cơ các loại sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm giả, nhái và sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trên thị trường trong dịp này là rất cao. Thực hiện công văn số 4120/ATTP-NĐ ngày 29/8/2017 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017, Chi cục an toàn thực phẩm đề nghị Trưởng phòng Y tế, Giám đốc trung tâm y tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, cụ thể như sau:

  1. Chủ động xây dựng thông điệp và phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Nội dung tuyên truyền cho các đối tượng như sau:

– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo