Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm Quý I năm 2016 tại Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và thanh kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức.

Chi cục ATVSTP công khai việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai như sau:

 

STT Tên cơ sở, tên hiệu sản phẩm Địa chỉ Hành vi vi phạm Mức xử phạt
01 Doanh nghiệp tư nhân Thái Xương, sản xuất nước uống đóng chai hiệu Thiên Hà Thuỷ Số 89, tổ 2, ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, Long Thành, ĐN Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn từ 1-3 tháng 10.000.000 đồng
02 Công ty TNHH Thịnh Trường An, sản xuất nước uống đóng chai hiệu Himalaya Số 85/52/1 tổ 12, ấp 6, xã Long Phước, Long Thành, ĐN Không thực hiện việc khám sức khoẻ

Không thực hiện xác nhận kiến thức ATTP (dưới 10 người)

3.000.000 đồng
03 DNTN Đại Việt, sản xuất nước uống đóng chai hiệu Vida Số 900, T18, K5- A2, xã An Hoà, tp Biên Hoà, ĐN GCN đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực trên 3 tháng 25.000.000 đồng
04 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Aquadona ấp cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh cữu, Đồng Nai – Sản phẩm nước uống đóng chai không đạt theo QCVN 6-1:2010/BYT

– Nhãn sản phẩm không ghi đủ các nội dung ghi nhãn bắt buộc

– Không bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai

5.050.000 đồng

Related posts

Leave a Comment