0251.8820.775 - 0251. 8820.511
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

* KS. Nguyễn Đình Việt - Trưởng phòng

* KS. Hoàng Diễn Châu -  Phó Trưởng phòng

Tổ Thanh tra

1. Trách nhiệm:

– Chỉ đạo chung mọi công việc của Tổ Thanh tra về công tác thanh, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

– Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm, hàng quý và kế hoạch kiểm tra đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tham mưu Chi cục trưởng thực hiện thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra ngộ độc thực phẩm.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Chi cục.

– Báo cáo Chi cục Trưởng và Thanh tra Sở Y tế về công tác thanh, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi, trách nhiệm.

– Soát xét báo cáo, kết luận, thông báo kết luận thanh tra các đơn vị được thanh tra trình Chi cục trưởng.

– Kiến nghị các biện pháp xử lý, hình thức xử phạt …

– Lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất Chi cục Trưởng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng giao.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo, điều hành, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác do lãnh đạo Chi cục phân công.

– Tham gia các cuộc họp; giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục.

– Tham gia cuộc họp với Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo bảo đảm ATTP tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên môn khi có yêu cầu của Chi cục trưởng.

– Đề xuất Chi cục Trưởng cử công chức dưới quyền tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Đề xuất mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc, văn phòng phẩm để đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn.

– Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổ nghiệp vụ:

1.Trách nhiệm:

– Chỉ đạo chung mọi công việc của Tổ Nghiệpvụ về công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác An toàn thực phẩm hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tham mưu Chi cục trưởng trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và ban hành các văn bản trả lời các doanh nghiệp về công tác an toàn thực phẩm.

– Báo cáo Chi cục trưởng về công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi, trách nhiệm.

– Soát xét báo cáo kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trình Chi cục trưởng.

– Kiến nghị các giải pháp, biện pháp xử lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo, điều hành, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác do lãnh đạo Chi cục phân công.

– Tham gia các cuộc họp; giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục.

– Đề xuất Chi cục Trưởng cử công chức dưới quyền tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Tham gia đoàn kiểm tra hướng dẫn An toàn thực phẩm.

– Lập kế hoạch tháng, năm về công tác của phòng Đăng ký & chứng nhận sản phẩm.

– Thống kê, cập nhật các loại hình cơ sở thực phẩm được cấp giấy về ATTP trong lĩnh vực của phòng.

– Kiểm tra sau công bố các cở sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm đã công bố.

PHÒNG HÀNH CHÁNH – TỔNG HỢP

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

Chức năng:

Tham mưu giúp Chi cục trưởng tổng hợp điều phối hoạt động của các phòng thuộc Chi cục theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Chi cục; thực hiện công tác hành chính, tài chính, quản trị, lễ tân, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, công tác Đảng.

Nhiệm vụ:

* Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của Chi cục:

* Công tác Tổ chức Cán bộ:

+ Tham mưu đề xuất giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Chi cục;

+ Tham mưu, đầu mối xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì chế độ dân chủ và nội quy tại cơ quan Chi cục; phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ công chức, người lao động của Chi cục;

+ Phối hợp với các phòng thuộc Chi cục để triển khai công tác cải cách hành chính;

+ Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Chi cục;

+ Tham mưu và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và an toàn đơn vị;

+ Tham mưu thực hiện chính sách về tiền lương;

+ Tham mưu thực hiện công tác BHXH;

+ Thực hiện công tác Đảng.

*Công tác Tài chính kế toán:

+ Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định;

+ Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước trình Sở Y tế phê duyệt;

+ Báo cáo cho các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện sử dụng dự toán ngân sách, phí, lệ phí theo định kỳ;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn thuộc chi cục và tuyến Huyện thực hiện 03 dự án thuộc chương trình MTQG về VSATTP trong lĩnh vực tài chính;

+ Theo dõi, quản lý tài sản của Chi cục ATVSTP.

* Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân;

+ Chuyển Hồ sơ lên phòng chuyên môn thụ lý;

+ Trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân.

*Công tác tổng hợp:

+ Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Chi cục đến các phòng chuyên môn;

+ Tổng hợp hoạt động của Chi cục để lãnh đạo Chi cục báo cáo tại giao ban Sở;

+ Tổng hợp lịch làm việc hàng tuần của Chi cục.

*Công tác Hành chính:

+ Thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo mật văn bản trong cơ quan Chi cục tiếp nhận, quản lý, phân phối văn bản (đi, đến), điện tín, thư từ, sách báo, tài liệu đúng theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác lưu trữ theo đúng quy định của nhà nước;

+ Cấp giấy giới thiệu và giấy đi đường theo đúng quy định.

*Công tác lễ tân: Phục vụ, tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm công tác lễ tân nội bộ, khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết và các công việc đột xuất khác có liên quan.

* Công tác quản trị:

+ Chịu trách nhiệm đầu mối mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, nhiên liệu, sách báo, vật tư phục vụ cho hoạt động Chi cục;

+ Đảm bảo các điều kiện để tổ chức hoạt động hàng ngày và đột xuất của Chi cục: điện, nước uống, nước rửa và sửa chữa điện, nước… vệ sinh ngoại cảnh các phòng làm việc theo quy định;

+ Đầu mối quản lý, đảm bảo sự thông suốt của các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax…) và bảo mật các thông tin thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Đầu mối bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục sự cố mạng, bảo dưỡng bảo trì các thiết bị tin học và hệ thống các máy tính của Chi cục;

+ Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả xe và xăng xe, đảm bảo phương tiện cho cán bộ Chi cục đi công tác theo đúng quy định;

+ Định kỳ kiểm kê tài sản.

* Tham gia các hoạt động khác khi có sự phân công của lãnh đạo.

Liên Hệ: 

Tổ Tranh tra: 0251. 8820511.

Tổ Nghiệp vụ: 0251. 8820598.

 


Nguồn:dnai.vacaha.com Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bình luận Facebook
Tin cùng chuyên mục
Nội dung đang được cập nhật.
Liên kết
Bình chọn
Mục quảng cáo

Để biết thông tin chi tiết về việc quảng cáo, vui lòng liên lạc về Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực Phẩm Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8820775

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 195
Tháng 06 : 16.419
Năm 2024 : 56.152