0251.8820.775 - 0251. 8820.511
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM (TÍNH ĐẾN 28/3/2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM (TÍNH ĐẾN NGÀY 28/3/2024)

STT

CƠ SỞ SẢN XUẤT

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

SỐ GIẤY TIẾP NHẬN

ĐIỆN THOẠI

FAX

NGÀY CẤP

1

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 3

KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/2018/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/6/2018

2

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supreme 3

KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

02/2018/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

3/8/2018

3

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

Aminoleban Oral

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

03/2018/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

21/11/2018

4

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 Gold

KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

04/2018/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

21/11/2018

5

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 Promil Gold

KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

05/2018/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

21/11/2018

6

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 Progress Gold

KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

06/2018/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

21/11/2018

7

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 1

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

11/3/2019

8

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN organic 1

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

02/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

2/5/2019

9

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN organic 2

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

03/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

2/5/2019

10

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng Nestlé PreNAN

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

04/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

2/5/2019

11

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supreme 1

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

05/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

20/8/2019

12

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supreme 2

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

06/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

20/8/2019

13

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supreme 3

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

07/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

20/8/2019

14

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO – MUNE vị vani

Lô 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

08/2019/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

21/8/2019

15

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN organic 3

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

09/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

9/10/2019

16

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Lúa mì sữa

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

10/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

14/11/2019

17

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Cá và rau xanh

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

11/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

14/11/2019

18

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

12/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

14/11/2019

19

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO – MUNE hương dưa lưới

Lô 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13/2019/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

2/12/2019

20

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Peptamen

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

14/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/12/2019

21

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Rau xanh & Bí đỏ

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

15/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/12/2019

22

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Gà hầm cà rốt

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

16/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/12/2019

23

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Gạo lức trộn sữa

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

17/2019/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/12/2019

24

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học PROTEN GOLD Chocolate

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/2020/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

3/1/2020

25

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học PROTEN GOLD Green Tea

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

02/2020/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

3/1/2020

26

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học PROTEN GOLD Vanilla

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

03/2020/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

3/1/2020

27

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Gạo và Trái cây hỗn hợp

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

04/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

28/4/2020

28

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng Nestlé PreNAN

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

05/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/5/2020

29

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 1

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

06/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/6/2020

30

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 2

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

07/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/6/2020

31

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 3

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

08/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/6/2020

32

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO 4

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

09/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/6/2020

33

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt Resource Thicken Up Clear

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

10/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

5/8/2020

34

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Gạo sữa dinh dưỡng

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

11/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

10/8/2020

35

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Rau xanh & Bí đỏ

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

12/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

10/8/2020

36

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm Nestlé Cerelac Gà hầm cà rốt

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

13/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

10/8/2020

37

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Oral Impact

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

14/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

5/11/2020

38

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

15/2020/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

22/12/2020

39

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supremepro 1

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

01/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/5/2021

40

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supremepro 2

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

02/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/5/2021

41

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Supremepro 3

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

03/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

12/5/2021

42

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior.

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

04/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

29/6/2021

43

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN INFINIPRO A2 2

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

05/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

13/8/2021

44

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN INFINIPRO A2 3

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

06/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

13/8/2021

45

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN INFINIPRO A2 1

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

07/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

13/8/2021

46

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé Nan Expert Pro Lactose Free không chứa lactose

Số 7, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

08/2021/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

15/8/2021

47

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO-MUNE hương vani

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

09/2021/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

23/11/2021

48

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO-MUNE hương dưa lưới

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

10/2021/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

23/11/2021

49

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-17 TUỔI LATIPLUS GROW IQ

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

01/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

08/03/2022

50

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI LATIPLUS PEDIA PLUS

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

02/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

08/03/2022

51

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 0-12 TUỔI LATIPLUS COLOSTRUM

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

03/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

08/03/2022

52

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-3 TUỔI LATIPLUS COLOSTRUM

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

04/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

08/03/2022

53

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI LATIPLUS GAIN KID

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

05/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

08/03/2022

54

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC – CÔNG THỨC DINH DƯỠNG HOÀN CHỈNH (ONCE COMPLETE) HƯƠNG VANI SỮA

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

06/2022/ĐKSP

0251.3992077

 

30/03/2022

55

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt Thicken Up Clear

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

07/2022/ĐKSP

0251.3836601

 

06/04/2022

56

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold ít ngọt hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

08/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

24/06/2022

57

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

09/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

24/06/2022

58

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0 – 12 tháng tuổi: Similac Total Protection dạng lỏng

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

10/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

24/06/2022

59

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0 – 12 tháng tuổi: Similac Total Protection dạng lỏng

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

11/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

24/06/2022

60

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ 1 – 10 tuổi: Pediasure hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

12/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

04/07/2022

61

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho bệnh nhân lọc máu ONCE Dialyze

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13/2022/ĐKSP

0251.3992077

 

04/08/2022

62

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1 – 3 TUỔI LATIMUM GOLD COLOSTRUM 2

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

14/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

63

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 0 – 12 THÁNG TUỔI LATIMUM GOLD COLOSTRUM 1

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

15/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

64

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI LATIMUM GOLD PEDIA PLUS

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

16/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

65

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN LATIMUM GOLD NATUREGOLD

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

17/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

66

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-17 TUỔI LATIMUM GOLD GROW IQ

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

18/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

67

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI LATIMUM GOLD GAIN KIDS

Tỉnh lộ 768, Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

19/2022/ĐKSP

0251.3854845

 

19/09/2022

68

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ 1 – 10 tuổi: Pediasure pha sẵn hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

20/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

30/09/2022

69

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Boost Optimum

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

21/2022/ĐKSP

0251.3836601

 

06/10/2022

70

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO-MUNE hương vani

Lô 27, đường số 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

22/2022/ĐKSP

0251.3992077

 

20/10/2022

71

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO-MUNE hương dưa lưới

Lô 27, đường số 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

23/2022/ĐKSP

0251.3992077

 

20/10/2022

72

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ 1-10 tuổi: Pediasure hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

24/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

31/10/2022

73

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ 1-10 tuổi: Pediasure hương sôcôla

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

25/2022/ĐKSP

0251.3686844

 

31/10/2022

74

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

26/2022/ĐKSP

0251.8877677

 

31/10/2022

75

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

27/2022/ĐKSP

0251.8877677

 

31/10/2022

76

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 3

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

28/2022/ĐKSP

0251.8877677

 

31/10/2022

77

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

29/2022/ĐKSP

0251.8877677

 

31/10/2022

78

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bệnh đái tháo đường NGŨ CỐC DINH DƯỠNG HƯƠNG SỮA QUASURE LIGHT

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY  CỔ PHẦN BIBICA – KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

30/2022/ĐKSP

028.39717920

028.39717922

09/11/2022

79

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Glucerna hương vani

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

31/2022/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

16/11/2022

80

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Glucerna hương lúa mạch

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

32/2022/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

16/11/2022

81

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Novasource Renal

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

33/2022/ĐKSP

0251.3836601

 

05/12/2022

82

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Peptamen Junior

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

34/2022/ĐKSP

0251.3836601

 

14/12/2022

83

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương lúa mạch

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

35/2022/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

23/12/2022

84

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương lúa mạch

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

36/2022/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

23/12/2022

85

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

37/2022/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

23/12/2022

86

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương vani ít ngọt

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

01/2023/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

12/01/2023

87

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold hương cà phê

Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

02/2023/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

15/02/2023

88

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 ULTIMA 1

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Konolfingen, Nestlétrasse 1, 3510 Konolfingen, Thụy Sĩ

03/2023/ĐKSP

0251.8877677

 

21/02/2023

89

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 ULTIMA 2

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Konolfingen, Nestlétrasse 1, 3510 Konolfingen, Thụy Sĩ

04/2023/ĐKSP

0251.8877677

 

02/03/2023

90

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức S-26 ULTIMA 3

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Konolfingen, Nestlétrasse 1, 3510 Konolfingen, Thụy Sĩ

05/2023/ĐKSP

0251.8877677

 

02/03/2023

91

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestlé NAN Expert Pro Total Comfort

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Nestlé Deutschland AG – Nhà máy Biessenhofen, Füssener Straße 1, 87640 Biessenhofen, Đức

06/2023/ĐKSP

0251.8877677

 

07/03/2023

92

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Oral Impact

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Nestlé Health Science Deutschland, GmbH tại nhà máy Osthofen, Dr. Wander – Strasse 11 D-67574 Osthofen, Đức

07/2023/ĐKSP

0251.3836601

 

23/03/2023

93

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold Green Health

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437, Singapore

08/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

10/05/2023

94

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Gold

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Nutrition, 1250 W Maricopa Highway, Casa Grande, Arizona, Hoa Kỳ

09/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

19/05/2023

95

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Glucerna hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: ABBOTT LABORATORIES B.V., Rieteweg 21, 8041 AJ Zwolle, Hà Lan (A subsidiary of Abbott Laboratories USA)

10/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

19/05/2023

96

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Thực phẩm dinh dưỡng y học Peptamen

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Nestlé Suisse S.A, Nestléstrasse1, CH-3510 Konolfingen, Thụy Sỹ

11/2023/ĐKSP

0251.3836601

0251.3836602

30/05/2023

97

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Prosure

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX:Abbott Laboratories S.A. - Camino de Purchil, 68 18004 Granada, Tây Ban Nha

12/2023/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

12/06/2023

98

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

Thực phẩm dinh dưỡng y học NEO-MUNE hương gạo Nhật

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd – 50, Sethakij 1 Road, Moo 8, Khlong Madua, Kra Tum Ban, Samutsakorn 74110, Thailand

13/2023/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

05/07/2023

99

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure Plus Advance

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Laboratories B.V., Rieteweg 21, Zwolle, Hà Lan

14/2023/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

26/07/2023

100

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực phẩm dinh dưỡng y học Vital 1,5 Kcal

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Laboratories B.V., Rieteweg 21, Zwolle, Hà Lan

15/2023/ĐKSP

0251.3686844

0251.6251788

26/07/2023

101

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho bệnh nhân lọc máu ONCE Dialyze

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd – 50, Sethakij 1 Road, Moo 8, Khlong Madua, Kra Tum Ban, Samutsakorn 74110, Thailand

16/2023/ĐKSP

0251.3992077

0251.3992088

03/08/2023

102

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

Thực phẩm dinh dưỡng y học cho bệnh nhân tiền lọc máu ONCE Renal

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd – 50, Sethakij 1 Road, Moo 8, Khlong Madua, Kra Tum Ban, Samutsakorn 74110, Thailand

17/2023/ĐKSP

0251.3992077

 

19/9/2023

103

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 1-2 tuổi: Similac Total Comfort 1+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Laboratories S.A. – Camino de Purchil, 68, 18004, Granada, Tây Ban Nha

18/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

9/10/2023

104

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 0-12 tháng tuổi: Similac Total Comfort 0+

19/2023/ĐKSP

 

105

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ensure dạng lỏng hương vani

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Nutrition, 1250 W Maricopa Highway, Casa Grande, Arizona, Hoa Kỳ

20/2023/ĐKSP

 

106

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi: Similac Total Protection 0+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

21/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

8/11/2023

107

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 –2 tuổi: Similac Total Protection 1+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

22/2023/ĐKSP

0251.3686844

 

10/11/2023

108

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-12 tuổi Latidairy Gold Gain Kids

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

23/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

109

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-17 tuổi Latidairy Gold Grow IQ

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

24/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

110

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 tuổi trở lên Latidairy Gold NatureGold

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

25/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

111

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 - 3 tuổi Latidairy Gold Colostrum 2

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

26/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

112

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-12 tuổi Latidairy Gold Pedia Plus

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

27/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

113

CÔNG TY TNHH LATIMUM GOLD

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Latidairy Gold Colostrum 1

Tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

28/2023/ĐKSP

0251.3854845

 

4/12/2023

114

Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam

Thực phẩm dinh dưỡng y học Aminoleban Oral

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/2024/ĐKSP

0251.3992077

 

29/1/2024

115

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi: Abbott Grow 0+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

02/2024/ĐKSP

02513686844

 

29/1/2024

116

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi: Abbott Grow 1+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

03/2024/ĐKSP

02513686844

 

29/1/2024

117

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi: Similac 0+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

04/2024/ĐKSP

02513686844

 

31/1/2024

118

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi: Similac 1+

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Abbott Ireland, Cootehill, Co. Cavan, Ireland

05/2024/ĐKSP

02513686844

 

31/1/2024


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bình luận Facebook
Tin cùng chuyên mục
DANH SÁCH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY T6/2023

DANH SÁCH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY T6/2023

DANH SÁCH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY        STTCƠ SỞ SẢN XUẤTĐỊA CHỈ SẢN PHẨMĐIỆN THOẠIEmailSỐ HIỆU QUY CHUẨN KỸ THUẬTGHI CHÚ1Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Liên kết
Bình chọn
Mục quảng cáo

Để biết thông tin chi tiết về việc quảng cáo, vui lòng liên lạc về Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực Phẩm Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8820775

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 4.358
Tháng 07 : 43.432
Năm 2024 : 111.261