0251.8820.775 - 0251. 8820.511
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH RÚT BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH JAPAN BEST FOODS

Stt

Số HSCB

Tên sản phẩm công bố

1

01/01-2018/TPCBS

ONIGIRI GÀ NƯỚNG

2

01/02-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

3

01/03-2018/TPCBS

CƠM NẮM BÒ XÀO SA TẾ

4

01/04-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ NGỪ BẮP

5

01/05-2018/TPCBS

CƠM NẮM THỊT XÔNG KHÓI MAYO

6

01/06-2018/TPCBS

CƠM NẮM TÔM MAYO

7

01/07-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ BÀO

8

01/08-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ NGỪ MAYO

9

01/09-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ HỒI MAYO

10

01/10-2018/TPCBS

CƠM NẮM GÀ TERIYAKI

11

01/11-2018/TPCBS

CƠM NẮM  THANH CUA MAYO

12

01/12-2018/TPCBS

CƠM NẮM TRỨNG CÁ MAYO

13

01/13-2018/TPCBS

CƠM NẮM BÒ SỐT BULGOGI

14

01/14-2018/TPCBS

CƠM NẮM CÁ HỒI XÀO HÀNH TÂY

15

01/15-2018/TPCBS

ONIGIRI SANDWICH HEO XÀO CHUA NGỌT

16

01/16-2018/TPCBS

ONIGIRI GÀ KARA- AGE MAYO

17

01/17-2018/TPCBS

ONIGIRI HEO NƯỚNG SỐT MÈ

18

01/18-2018/TPCBS

ONIGIRI CÁ HỒI NƯỚNG TERIYAKI

19

01/19-2018/TPCBS

ONIGIRI TÔM SỐT TRỨNG MUỐI

20

01/01-2019/TPCBS

ONIGIRI HEO SOBORO

21

01/02-2019/TPCBS

ONIGIRI CÁ HỒI SOBORO

22

01/03-2019/TPCBS

ONIGIRI SHOYU TỎI & TRỨNG

23

01/04-2018/TPCBS

ONIGIRI CÁ NGỪ & BẮP

24

01/04-2019/TPCBS

CƠM NẮM TỎI SỐT NƯỚC TƯƠNG

25

01/05-2019/TPCBS

CƠM NẮM CHÀ BÔNG

26

02/01-2018/TPCBS

SANDWICH TRỨNG

27

02/02-2018/TPCBS

SANDWICH CÁ BASA CHIÊN

28

02/03-2018/TPCBS

SANDWICH HỖN HỢP

29

02/04-2018/TPCBS

SANDWICH GÀ TERIYAKI

30

02/05-2018/TPCBS

SANDWICH THỊT XÔNG KHÓI & TRỨNG

31

02/06-2018/TPCBS

SANDWICH CÁ NGỪ  TRỨNG

32

02/07-2018/TPCBS

SANDWICH CÁ NGỪ BẮP (RE)

33

02/08-2018/TPCBS

SANDWICH NƯỚNG NHÂN THỊT NGUỘI PHÔ MAI

34

02/09-2018/TPCBS

SANDWICH JAMBON & TRỨNG

35

02/10-2018/TPCBS

SANDWICH THỊT NGUỘI, CÁ NGỪ, TRỨNG

36

02/11-2018/TPCBS

SANDWICH BÒ BBQ

37

02/12-2018/TPCBS

SANDWICH XÁ XÍU SỐT TIÊU ĐEN

38

02/13-2018/TPCBS

SANDWICH NƯỚNG KẸP XÚC XÍCH XÔNG KHÓI & PHÔ MAI CHEDDA

39

02/14-2018/TPCBS

SANDWICH THANH CUA MAYO

40

02/15-2018/TPCBS

BURGER GÀ NƯỚNG TERIYAKI

41

02/16-2018/TPCBS

BURGER THỊT CỐT LẾT ÁP CHẢO

42

02/17-2018/TPCBS

SANDWICH TRỨNG KHUẤY

43

02/18-2018/TPCBS

SANDWICH THỊT NGUỘI PHÔ MAI

44

02/19-2018/TPCBS

SET SANDWICH HỖN HỢP

45

02/20-2018/TPCBS

SANDWICH TRỨNG MAYO & SALAD GÀ

46

02/21-2018/TPCBS

SANDWICH GÀ TERIYAKI & TRỨNG

47

02/01-2019/TPCBS

SANDWICH TRỨNG MAYO

48

02/02-2019/TPCBS

SANDWICH CÁ NGỪ MAYO

49

02/03-2019/TPCBS

SANDWICH THỊT NGUỘI & PHÔ MAI

50

02/04-2019/TPCBS

SANDWICH BASA CHIÊN & TRỨNG MAYO

51

02/05-2019/TPCBS

SANDWICH GÀ CHIÊN  & TRỨNG MAYO

52

02/06-2019/TPCBS

SANDWICH BÒ BBQ & TRỨNG MAYO

53

02/07-2019/TPCBS

SANDWICH GÀ TERIYAKI & THỊT NGUỘI

54

02/08-2019/TPCBS

BURGER GÀ CHIÊN

55

02/09-2019/TPCBS

BURGER GÀ PATTY

56

02/10-2019/TPCBS

BURGER BÒ TERIYAKI

57

02/11-2019/TPCBS

BURGER ĐÙI GÀ XÉ CAY

58

03/01-2018/TPCBS

CHÁO THỊT BẰM CÀ RỐT

59

03/02-2018/TPCBS

CHÁO BÍ ĐỎ THỊT BẰM

60

03/03-2018/TPCBS

SÚP CUA

61

03/04-2018/TPCBS

CƠM GÀ SỐT MÈ

62

03/05-2018/TPCBS

CƠM BÒ GYUDON

63

03/06-2018/TPCBS

CƠM GÀ SỐT PHÔ MAI NƯỚNG

64

03/07-2018/TPCBS

CƠM GÀ RÔ-TI

65

03/08-2018/TPCBS

CHÁO TÔM CÀ RỐT

66

03/09-2018/TPCBS

CHÁO THỊT GÀ CẢI BÓ XÔI

67

03/10-2018/TPCBS

CƠM THỊT BÒ HAMBURG

68

03/11-2018/TPCBS

CƠM CHIÊN NẤM

69

03/12-2018/TPCBS

CƠM ĐẬU HŨ KHO NẤM

70

03/13-2018/TPCBS

CƠM GÀ NƯỚNG NGŨ VỊ

71

03/14-2018/TPCBS

SÚP GÀ

72

03/15-2018/TPCBS

CƠM CÁ BASA NƯỚNG

73

03/16-2018/TPCBS

SÚP HẢI SẢN TÓC TIÊN

74

03/01-2019/TPCBS

CƠM BÒ SỐT TƯƠNG CAY

75

04/01-2018/TPCBS

MÌ XÀO BÒ

76

04/02-2018/TPCBS

MÌ XÀO MEE GORENG

77

04/03-2018/TPCBS

MÌ Ý KIM CHI

78

04/04-2018/TPCBS

MÌ XÀO HẢI SẢN

79

04/05-2018/TPCBS

BÚN MĂNG GÀ

80

04/06-2018/TPCBS

PHỞ GÀ

81

04/07-2018/TPCBS

MÌ THỊT HEO NƯỚNG KIỂU TRUNG

82

04/01-2019/TPCBS

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM

83

04/02-2019/TPCBS

MÌ Ý XÚC XÍCH SỐT KEM CÀ CHUA

84

05/01-2018/TPCBS

GỎI GÀ XÉ

85

05/02-2018/TPCBS

SALAD GÀ TERIYAKI

86

05/03-2018/TPCBS

SALAD GÀ NƯỚNG ÁP CHẢO SỐT XÍ MUỘI

87

05/04-2018/TPCBS

SALAD HẠT DIÊM MẠCH

88

05/05-2018/TPCBS

SALAD RAU MẦM

89

05/06-2018/TPCBS

SALAD BẮP CẢI MAYO

90

06/01-2018/TPCBS

SUSHI CALIFORNIA

91

06/02-2018/TPCBS

SET SUSHI MÙA XUÂN

92

06/03-2018/TPCBS

SUSHI THỊT NƯỚNG & THANH CUA

93

06/04-2018/TPCBS

SUSHI CUỘN LỚN

94

06/05-2018/TPCBS

SET GUNKAN SUSHI

95

06/06-2018/TPCBS

SUSHI  SET CUỘN LỚN / SUSHI FUTOMAKI SET

96

06/07-2018/TPCBS

SUSHI SET LỚN / JUMBO SUSHI SET

97

06/08-2018/TPCBS

URAMAKI SUSHI

98

06/09-2018/TPCBS

SUSHI CHAY

99

06/10-2018/TPCBS

SUSHI TRUNG THU

100

06/11-2018/TPCBS

SUSHI HẢI SẢN

101

06/12-2018/TPCBS

SUSHI GÀ

102

08/01-2018/TPCBS

BÁNH ĐÚC NHÂN THỊT

103

09/01-2018/TPCBS

GÀ NƯỚNG XIÊN QUE

104

09/02-2018/TPCBS

HEO NƯỚNG XIÊN QUE

105

01-042019/TPCBS/MSV

ONIGIRI BÒ SỐT PHÔ MAI/ TEMAKI ONIGIRI BÒ SỐT PHÔ MAI

106

01-052019/TPCBS/MSV

SANDWICH TÔM CHIÊN SỐT THÌ LÀ

107

02-052019/TPCBS/MSV

SUSHI HẢI SẢN

108

03-052019/TPCBS/MSV

SALAD BÒ SỐT DẦU GIẤM

109

04-052019/TPCBS/MSV

NUI XÀO BÒ

110

05-052019/TPCBS/CK

CƠM BÒ GYUDON

111

06-052019/TPCBS/CK

CƠM KIM CHI

112

07-052019/TPCBS/CK

MIẾN TRỘN HÀN QUỐC

113

08-052019/TPCBS/CK

KIMBAP BÒ & XÚC XÍCH CÁ NGỪ

114

09-052019/TPCBS/CK

CƠM CUỘN GÀ XÉ

115

10-052019/TPCBS/CK

CƠM CUỘN GÀ SỐT CARAMEL

116

07/01-2018/TPCBS

SỐT CÀ RI

117

07/02-2018/TPCBS

RAU CỦ CHO CÀ RI

118

07/03-2018/TPCBS

SỐT CÀ RI TOPPING

119

07/04-2018/TPCBS

SỐT CÀ RI

120

10/01-2018/TPCBS

RUỐC CÁ HỒI

121

11-052019/TPCBS/CK

CƠM NẮM BÒ BBQ

122

12-062019/TPCBS/MSV

SALAD GÀ KARAAGE & TRỨNG

123

13-062019/TPCBS/MSV

SALAD GÀ NƯỚNG TERIYAKI

124

14-062019/TPCBS/MSV

CƠM GÀ XÀO HÚNG QUẾ

125

15-062019/TPCBS/MSV

SANDWICH NHIỆT ĐỚI

126

16-062019/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI CÁ HỒI SOBORO & MAYO

127

17-062019/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI CÁ NGỪ BẮP & MAYO

128

18-062019/TPCBS/CK

MÌ Ý SỐT KEM & THỊT XÔNG KHÓI

129

19-062019/TPCBS/CK

SALAD MÌ ỐNG GÀ TERIYAKI

130

20-072019/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG TRỨNG & THỊT NƯỚNG

131

21-072019/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG CÀ CHUA & PHÔ MAI

132

22-072019/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG TRỨNG & THỊT XÔNG KHÓI

133

23-072019/TPCBS/MSV

SANDWICH GÀ NƯỚNG SẢ

134

24-072019/TPCBS/MSV

CƠM CHIÊN THỊT HEO

135

25-082019/TPCBS/MSV

BURGER CÁ CHIÊN & PHÔ MAI

136

26-082019/TPCBS/MSV

MÌ TRỘN THỊT HEO XÀO

137

27-082019/TPCBS/MSV

MÌ TRỘN TRỨNG & XÚC XÍCH

138

28-082019/TPCBS/MSV

SALAD HEO XÀO SATE

139

29-082019/TPCBS/CK

BURGER HEO BBQ

140

30-082019/TPCBS/CK

CƠM NẮM CÁ HỒI MAYO

141

31-082019/TPCBS/CK

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

142

32-082019/TPCBS/CK

CƠM TRỘN HÀN QUỐC / BIBIMBAP

143

33-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH TRỨNG MAYO

144

34-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH CÁ NGỪ TRỨNG

145

35-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH THANH CUA MAYO

146

36-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG TÔM CHIÊN SỐT MẬT ONG

147

37-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH SALAD & PHÔ MAI

148

38-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH GÀ KARAAGE & THỊT NGUỘI

149

39-082019/TPCBS/MSV

SANDWICH THỊT NGUỘI CHIÊN XÙ

150

40-092019/TPCBS/MSV

ONIGIRI HEO XÀO SẢ ỚT

151

41-092019/TPCBS/MSV

CƠM GÀ RAGU

152

42-092019/TPCBS/CK

CƠM THỊT HEO SỐT GOCHUJANG CAY

153

43-092019/TPCBS/CK

CƠM NẮM CÁ NGỪ CAY

154

44-092019/TPCBS/CK

SANDWICH GÀ KARAAGE & TRỨNG

155

45-092019/TPCBS/VM

CƠM GÀ NGŨ VỊ KIỂU NHẬT

156

46-092019/TPCBS/VM

CƠM THỊT NƯỚNG BBQ KIỂU NHẬT

157

47-092019/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI THANH CUA SỐT MÈ

158

48-092019/TPCBS/MSV

SALAD GÀ KARAAGE NGŨ SẮC

159

49-092019/TPCBS/MSV

CHÁO THỊT BÒ KHOAI TÂY

160

50-092019/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG XÚC XÍCH VÀ PHÔ MAI

161

51-112019/TPCBS/CK

SANDWICH TRỨNG & KHOAI TÂY CAY

162

52-112019/TPCBS/CK

CƠM GÀ SỐT TƯƠNG CÀ

163

53-112019/TPCBS/MSV

CƠM HEO DƯA CẢI

164

54-112019/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI HEO KIM CHI / ONIGIRI HEO KIM CHI / CƠM NẮM HEO KIM CHI 

165

55-112019/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI TÔM NƯỚNG SỐT SẢ / ONIGIRI TÔM NƯỚNG SỐT SẢ / CƠM NẮM TÔM NƯỚNG SỐT SẢ

166

56-112019/TPCBS/MSV

BURGER BÒ NƯỚNG BƠ & KHOAI TÂY

167

57-112019/TPCBS/MSV

MÌ GÀ QUAY

168

58-112019/TPCBS/MSV

SET MINI SUSHI

169

59-112019/TPCBS/MSV

SET GUNKAN SUSHI

170

60-112019/TPCBS/MSV

SET URAMAKI SUSHI

171

61-112019/TPCBS/MSV

SET CALIFORNIA SUSHI

172

62-122019/TPCBS/AO

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

173

63-122019/TPCBS/AO

CƠM NẮM THANH CUA MAYO

174

64-122019/TPCBS/AO

CƠM NẮM TRỨNG CÁ MAYO

175

65-122019/TPCBS/MSV

SANDWICH BÒ & TRỨNG

176

66-122019/TPCBS/MSV

SALAD RONG BIỂN THANH CUA

177

67-122019/TPCBS/MSV

CƠM BA RỌI HEO NƯỚNG CAY HÀN QUỐC

178

68-122019/TPCBS/MSV

CƠM THỊT NƯỚNG & TRỨNG

179

69-122019/TPCBS/MSV

SUSHI TÔM TRỨNG & THANH CUA

180

70-122019/TPCBS/MSV

SET CHRISTMAS PARTY

181

71-122019/TPCBS/MSV

ONIGIRI CÁ CHÌNH

182

72-122019/TPCBS/MSV

ONIGIRI CÁ BASA KHO TIÊU

183

73-122019/TPCBS/CK

ONIGIRI HEO NƯỚNG

184

74-122019/TPCBS/CK

CƠM THỊT NƯỚNG

185

75-122019/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI GÀ NƯỚNG / ONIGIRI GÀ NƯỚNG / CƠM NẮM GÀ NƯỚNG

186

76-122019/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI BÒ XÀO SA TẾ / ONIGIRI BÒ XÀO SA TẾ/
CƠM NẮM BÒ XÀO SA TẾ

187

77-122019/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ BẮP/ ONIGIRI CÁ NGỪ BẮP/
CƠM NẮM CÁ NGỪ BẮP

188

78-122019/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI THỊT XÔNG KHÓI MAYO/ ONIGIRI THỊT XÔNG KHÓI MAYO/ CƠM NẮM THỊT XÔNG KHÓI MAYO

189

79-122019/TPCBS/VM

SANDWICH CÁ BASA CHIÊN

190

80-122019/TPCBS/VM

SANDWICH HỖN HỢP

191

81-122019/TPCBS/VM

SANDWICH GÀ TERIYAKI

192

82-012020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI THỊT NGUỘI MAYO/ ONIGIRI THỊT NGUỘI MAYO CƠM NẮM THỊT NGUỘI MAYO

193

83-012020/TPCBS/MSV

MÌ GÀ NGŨ SẮC

194

84-012020/TPCBS/MSV

SANDWICH XÚC XÍCH & TRỨNG MAYO

195

85-012020/TPCBS/MSV

SALAD SỐT DẦU GIẤM

196

86-012020/TPCBS/MSV

SANDWICH GÀ KARAAGE & TRỨNG

197

87-012020/TPCBS/MSV

SUSHI THỊT BÒ, TRỨNG & RONG BIỂN

198

88-012020/TPCBS/MSV

CƠM GÀ KARAAGE VÀ TRỨNG

199

89-012020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI BÒ SỐT TIÊU ĐEN/ ONIGIRI BÒ SỐT TIÊU ĐEN/ CƠM NẮM BÒ SỐT TIÊU ĐEN

200

90-022020/TPCBS/CK

MÌ Ý SỐT THỊT BẰM

201

91-022020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI GÀ SỐT THÁI/ ONIGIRI GÀ SỐT THÁI/
CƠM NẮM GÀ SỐT THÁI

202

92-022020/TPCBS/MSV

BURGER GÀ SỐT KATSU

203

93-022020/TPCBS/MSV

CƠM CHIÊN & TRỨNG

204

94-032020/TPCBS/MSV

SALAD GÀ NƯỚNG & SỐT TƯƠNG ỚT MAYO

205

95-032020/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI CÁ NGỪ SỐT MÈ RANG

206

96-032020/TPCBS/MSV

SANDWICH GÀ NƯỚNG & PHÔ MAI

207

97-032020/TPCBS/MSV

CƠM THỊT HEO XÀO & KIM CHI

208

98-032020/TPCBS/MSV

SALAD BẮP CẢI TRỘN & THANH CUA

209

99-032020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI THỊT HEO SỐT BULGOGI CAY/ ONIGIRI THỊT
HEO SỐT BULGOGI CAY / CƠM NẮM THỊT HEO SỐT BULGOGI CAY

210

100-032020/TPCBS/AO

TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ MAYO/ ONIGIRI CÁ NGỪ MAYO / CƠM NẮM CÁ NGỪ MAYO

211

101-042020/TPCBS/MSV

MÌ GÀ SỐT PHÔ MAI CAY

212

102-042020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI XÚC XÍCH MAYO/ ONIGIRI XÚC XÍCH MAYO/CƠM NẮM XÚC XÍCH MAYO

213

103-042020/TPCBS/MSV

CƠM GÀ SỐT CÀ CHUA

214

104-042020/TPCBS/MSV

SANDWICH GÀ NƯỚNG CAY

215

105-042020/TPCBS/CK

CƠM BÒ GYUDON

216

106-042020/TPCBS/MSV

ONIGIRI CÁ HỒI

217

107-042020/TPCBS/MSV

ONIGIRI CÁ CHÌNH & TRỨNG CÁ

218

108-042020/TPCBS/MSV

ONIGIRI THANH CUA & TRỨNG

219

109-052020/TPCBS/MSV

CƠM BÒ XÀO ĐẬU QUE PHÁP

220

110-052020/TPCBS/MSV

SANDWICH XÚC XÍCH & CHÀ BÔNG

221

111-052020/TPCBS/MSV

SALAD TÔM SỐT MẬT ONG

222

112-052020/TPCBS/CK

SANDWICH GÀ SỐT CHUA NGỌT & CHÀ BÔNG

223

113-052020/TPCBS/CK

CƠM GÀ NƯỚNG SỐT BBQ HÀN QUỐC

224

114-052020/TPCBS/CK

SUSHI CẦU VỒNG

225

115-052020/TPCBS/CK

SUSHI THANH CUA & GÀ MAYO

226

116-062020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI THỊT HEO SỐT NƯỚC TƯƠNG/ ONIGIRI THỊT HEO
SỐT NƯỚC TƯƠNG/ CƠM NẮM THỊT HEO SỐT NƯỚC TƯƠNG

227

117-062020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI/ ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI/ CƠM NẮM GÀ SỐT PHÔ MAI

228

118-062020/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI GÀ NƯỚNG

229

119-062020/TPCBS/MSV

CƠM CHIÊN XÚC XÍCH & KIM CHI

230

120-062020/TPCBS/AO

ONIGIRI THỊT HEO XÀO CAY

231

121-062020/TPCBS/AO

ONIGIRI CÁ NGỪ SỐT PHÔ MAI

232

122-062020/TPCBS/AO

ONIGIRI GÀ SỐT TƯƠNG ỚT MAYO

233

123-062020/TPCBS/AO

ONIGIRI TRỨNG TRỘN RAU CỦ

234

124-062020/TPCBS/MSV

ONIGIRI XÚC XÍCH & TRỨNG

235

125-072020/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG TRỨNG & PHÔ MAI

236

126-072020/TPCBS/MSV

ONIGIRI TRỨNG PHÔ MAI

237

127-072020/TPCBS/MSV

CƠM THỊT NƯỚNG & GÀ BBQ

238

128-072020/TPCBS/VM

SANDWICH BÒ BBQ VÀ TRỨNG

239

129-072020/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI CÁ HỒI MAYO/ ONIGIRI CÁ HỒI MAYO/
CƠM NẮM CÁ HỒI MAYO

240

130-072020/TPCBS/VM

TEMAKI ONIGIRI THANH CUA MAYO/ ONIGIRI THANH CUA MAYO/ CƠM NẮM THANH CUA MAYO

241

131-072020/TPCBS/CK

SANDWICH THANH CUA CẦU VỒNG

242

132-072020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI GÀ BBQ/ GÀ BBQ ONIGIRI/
 CƠM NẮM GÀ BBQ

243

133-082020/TPCBS/MSV

SANDWICH SALAD & CÁ NGỪ

244

134-082020/TPCBS/AO

ONIGIRI THỊT HEO XÀO CAY

245

135-082020/TPCBS/AO

ONIGIRI CÁ NGỪ SỐT PHÔ MAI

246

136-082020/TPCBS/AO

ONIGIRI GÀ SỐT TƯƠNG ỚT MAYO

247

137-082020/TPCBS/AO

ONIGIRI TRỨNG TRỘN RAU CỦ

248

138-082020/TPCBS/AO

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

249

139-082020/TPCBS/CK

SANDWICH GÀ SỐT CHUA NGỌT & CHÀ BÔNG

250

140-082020/TPCBS/MSV

MÌ XÚC XÍCH SỐT CAY

251

141-082020/TPCBS/MSV

CƠM THỊT HEO XÀO SẢ

252

142-082020/TPCBS/MSV

SANDWICH THỊT XÔNG KHÓI TRỨNG & TÔM

253

143-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH SALAD GÀ

254

144-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH CÁ NGỪ TRỨNG

255

146-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI CÁ HỒI SOBORO & MAYO

256

147-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI SUSHI GÀ NƯỚNG

257

148-092020/TPCBS/MSV

SET MINI SUSHI

258

149-092020/TPCBS/MSV

SET CALIFORNIA SUSHI

259

150-092020/TPCBS/MSV

SET URAMAKI SUSHI

260

157-092020/TPCBS/MSV

CƠM THỊT HEO XÀO SẢ

261

158-092020/TPCBS/MSV

CƠM TONKATSU

262

159-092020/TPCBS/MSV

CƠM THỊT BÒ HAMBURG

263

160-092020/TPCBS/MSV

SALAD BẮP CẢI TRỘN & THANH CUA

264

161-092020/TPCBS/MSV

SALAD RONG BIỂN THANH CUA

265

162-092020/TPCBS/MSV

SALAD GÀ NƯỚNG & SỐT TƯƠNG ỚT MAYO

266

163-092020/TPCBS/MSV

SALAD GÀ NƯỚNG ÁP CHẢO SỐT XÍ MUỘI

267

164-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH THỊT NGUỘI CHIÊN XÙ

268

168-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH THỊT XÔNG KHÓI TRỨNG & TÔM

269

170-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG XÚC XÍCH & CÁ NGỪ PHÔ MAI

270

172-092020/TPCBS/MSV

BURGER GÀ SỐT KATSU

271

173-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH NƯỚNG TRỨNG & PHÔ MAI

272

174-092020/TPCBS/MSV

SANDWICH SALAD & CÁ NGỪ

273

175-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI CÁ HỒI MAYO/ ONIGIRI CÁ HỒI MAYO/
 CƠM NẮM CÁ HỒI MAYO

274

176-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI/ ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI/
 CƠM NẮM GÀ SỐT PHÔ MAI

275

177-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI THỊT HEO SỐT BULGOGI CAY/ ONIGIRI THỊT HEO SỐT BULGOGI CAY/
CƠM NẮM THỊT HEO SỐT BULGOGI CAY

276

178-092020/TPCBS/MSV

 TEMAKI ONIGIRI BÒ SỐT PHÔ MAI/ONIGIRI BÒ SỐT PHÔ MAI/
CƠM NẮM BÒ SỐT PHÔ MAI

277

179-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI THANH CUA MAYO/ONIGIRI THANH CUA MAYO
CƠM NẮM THANH CUA MAYO

278

180-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ MAYO/ ONIGIRI CÁ NGỪ MAYO/
CƠM NẮM  CÁ NGỪ MAYO

279

181-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI TRỨNG CÁ MAYO/ ONIGIRI TRỨNG CÁ MAYO/
CƠM NẮM TRỨNG CÁ MAYO

280

182-092020/TPCBS/MSV

ONIGIRI TRỨNG PHÔ MAI

281

184-092020/TPCBS/MSV

MÌ XÚC XÍCH SỐT CAY

282

185-092020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI GÀ NƯỚNG/ ONIGIRI GÀ NƯỚNG/
CƠM NẮM GÀ NƯỚNG (RENEW)

283

187-092020/TPCBS/MSV

ONIGIRI THANH CUA & TRỨNG

284

188-092020/TPCBS/MSV

SALAD CÁ NGỪ

285

189-092020/TPCBS/MSV

SALAD GÀ KARAAGE

286

193-102020/TPCBS/MSV

MÌ TƯƠNG ĐEN

287

196-102020/TPCBS/MSV

SANDWICH XÚC XÍCH & TRỨNG MAYO

288

200-102020/TPCBS/CK

SANDWICH THANH CUA CẦU VỒNG

289

208-102020/TPCBS/CK

CƠM GÀ SỐT TƯƠNG CÀ

290

211-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI BÒ BBQ / BÒ BBQ ONIGIRI / CƠM NẮM BÒ BBQ

291

212-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI CÁ HỒI MAYO / CÁ HỒI MAYO ONIGIRI / CƠM NẮM CÁ HỒI MAYO

292

213-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ & BẮP / CÁ NGỪ & BẮP ONIGIRI / CƠM NẮM CÁ NGỪ & BẮP

293

214-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI THỊT XÔNG KHÓI MAYO / THỊT XÔNG KHÓI MAYO ONIGIRI / CƠM NẮM THỊT XÔNG KHÓI MAYO

294

215-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ CAY / CÁ NGỪ CAY ONIGIRI / CƠM NẮM CÁ NGỪ CAY

295

216-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI HEO NƯỚNG / HEO NƯỚNG ONIGIRI / CƠM NẮM HEO NƯỚNG

296

217-102020/TPCBS/CK

TEMAKI ONIGIRI GÀ BBQ / GÀ BBQ ONIGIRI / CƠM NẮM GÀ BBQ

297

219-102020/TPCBS/MSV

BURGER BÓNG ĐÊM

298

222-102020/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI TÔM SỐT DỨA/ ONIGIRI TÔM SỐT DỨA/
 CƠM NẮM TÔM SỐT DỨA

299

227-122020/TPCBS/GS

CƠM NẮM BÁNH XÈO/ BANH XEO JIKAMAKI

300

228-122020/TPCBS/GS

CƠM NẮM RONG BIỂN TƯƠI & MÈ

301

229-122020/TPCBS/GS

CƠM NẮM HAMBURG & PHÔ MAI

302

233-122020/TPCBS/GS

CƠM THỊT BÒ SỐT BBQ

303

234-122020/TPCBS/MSV

MÌ XÀO TAN TAN

304

235-122020/TPCBS/SSV

CƠM NẮM THỊT NƯỚNG SỐT TERIYAKI

305

236-122020/TPCBS/SSV

CƠM NẮM THANH CUA TRỨNG CÁ MAYO

306

238-122020/TPCBS/SSV

CƠM NẮM CÁ HỒI NƯỚNG

307

239-122020/TPCBS/SSV

CƠM NẮM CÁ NGỪ MAYO

308

249-012021/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI CAY/ ONIGIRI GÀ SỐT PHÔ MAI CAY / CƠM NẮM GÀ SỐT PHÔ MAI CAY

309

253-012021/TPCBS/MSV

TEMAKI ONIGIRI BÒ SA TẾ/ ONIGIRI BÒ SA TẾ/ CƠM NẮM BÒ SA TẾ

310

268-012021/TPCBS/AO

ONIGIRI CÁ NGỪ SỐT PHÔ MAI

311

269-012021/TPCBS/AO

ONIGIRI THỊT HEO XÀO CAY

312

270-012021/TPCBS/AO

ONIGIRI TRỨNG TRỘN RAU CỦ

313

271-012021/TPCBS/AO

ONIGIRI GÀ SỐT TƯƠNG ỚT MAYO

314

275-022021/TPCBS/GS

CƠM NẮM BÁNH XÈO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bình luận Facebook
Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Bình chọn
Mục quảng cáo

Để biết thông tin chi tiết về việc quảng cáo, vui lòng liên lạc về Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực Phẩm Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8820775

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.511
Tháng 06 : 2.790
Năm 2023 : 36.520