0251.8820.775 - 0251. 8820.511
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

CHI CỤC TRƯỞNG: 

1. Trách nhiệm :

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành công việc của Chi cục theo chế độ thủ trưởng; phụ trách công tác hành chính, tổ chức, tài chính, thẩm xét hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm và công tác truyền thông.

– Triển khai và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định ATTP, giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo đúng quy định.

– Tham mưu cho Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toànt hực phẩm (VSATTP) tỉnh về công tác quản lý ATTP trên địa bàn.

– Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực ATTP và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản pháp quy, chính sách đã ban hành.

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về ATTP; phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện các chương trình truyền thông về ATTP.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo, điều hành, phân công công chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác do Ban Giám đốc Sở phân công.

– Tham gia cuộc họp với Lãnh đạo Sở liên quan đến lĩnh vực phụ trách, đề nghị Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về ATTP và thanh tra việc thực hiện các văn bản đó.

– Quyết định việc nhận công chức, nhân viên mới vào làm việc tại Chi cục, quyết định việc tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Công tác tổ chức – hành chính, đào tạo bồi dưỡng công chức, thi đua khen thưởng của Chi cục, quản lý tài sản cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Quyết định việc mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc để đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn trong nguồn kinh phí thực hiện tự chủ và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: KS.CK1 NGUYỄN ĐÌNH MINH

1.Trách nhiệm: Trực tiếp theo dõi công tác của Tổ Thanh tra

– Tham mưu cho Chi cục trưởng xây dựng các chương trình, kế hoạch, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP của Ban chỉ đạo đảm bảo VSATTP tỉnh hàng năm.

– Điều tra, báo cáo, thống kê tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

– Thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh.

– Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án về phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

– Các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

2. Quyền hạn:

– Thay mặt Chi cục trưởng tổ chức điều hành các hoạt động của Chi cục khi Chi cục trưởng đi vắng; được quyền ký các văn bản và quyết định đối với các công việc, nhiệm vụ được Chi cục trưởng phân công.

– Tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Đề xuất trang thiết bị phương tiện làm việc để đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn.


Nguồn:dnai.vacaha.com Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bình luận Facebook
Tin cùng chuyên mục
PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG HÀNH CHÍNH

 PHÒNG HÀNH CHÍNH TRƯỞNG PHÒNG: CN HỒ THỊ THẢOKẾ TOÁN TRƯỜNG: NGUYỄN THỊ THU HIỀNLiên hệ: 0251. 8820775Chức năng nhiệm vụ của phòng:Chức năng:Tham ...
PHÒNG NGHIỆP VỤ

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 PHÒNG NGHIỆP VỤ * KS. Nguyễn Đình Việt - Trưởng phòng* KS. Hoàng Diễn Châu -  Phó Trưởng phòngTổ Thanh tra1. Trách nhiệm:– Chỉ đạo chung mọi công ...
Liên kết
Bình chọn
Mục quảng cáo

Để biết thông tin chi tiết về việc quảng cáo, vui lòng liên lạc về Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực Phẩm Đồng Nai

Điện thoại: 0251 8820775

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 138
Tháng 11 : 7.506
Năm 2023 : 85.403